GENERATOR WNIOSKÓW

Elektroniczny system naboru wniosków i zarządzania projektami
« powrót
Rejestracja
E-mail: *
 

Podany e-mail jest już wykorzystany

Podany e-mail jest nieprawidłowy

Nie podano adresu e-mail

Zbyt długi e-mail (100 znaków)

Hasło: * (8 znaków, wielkie i małe litery, cyfra)

Niepoprawny format hasła

Powtórz hasło: *
 

Podane hasła różnią się

Pole wymagane

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie ubiegania się dotacje w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz że przekażę te informacje osobom, których dane osobowe zawarłam/zawarłem w formularzu wniosku.*

Pole wymagane

Wyrażam zgodę na upublicznienie informacji związanych z wynikami procesu oceny złożonego wniosku.*
* pole wymagane